Yer günündə yerin problemləri

  • Space TV
  • 22 Aprel 2020 16:38

BEYNƏLXALQ YER GÜNÜ HAQQINDA QISA MƏLUMAT VERƏK Kİ,  1882-Cİ İLDƏ ABŞ-IN NEBRASKA ŞTATINDA “AĞAC GÜNÜ” KİMİ QEYD OLUNAN TARİX 1970-Cİ İLDƏN BƏRİ “YER GÜNÜ” ADLANDIRILIB.  HAZIRDA 192-DƏN ÇOX ÖLKƏDƏ, O CÜMLƏDƏN AZƏRBAYCANDA DA QEYD OLUNUR. BEYNƏLXALQ YER GÜNÜ ƏRƏFƏSINDƏ BIR MILYARDDAN ÇOX INSAN MÜXTƏLIF EKOLOJI TƏDBIRLƏRDƏ IŞTIRAK ETMƏKLƏ AĞACLAR ƏKIR, YAŞILLIQLARA QULLUQ EDIR, YAŞADIQLARI ƏRAZILƏRI MÜXTƏLIF TULLANTILARDAN TƏMIZLƏYIR. ÖLKƏMİZDƏ DƏ HƏR İL OLDUĞU KİMİ YAŞILLAŞDIRMA İŞLƏRİ APARILIR, LAKİN MÖVCUD PANDEMİYAYA GÖRƏ KÜTLƏVİ TƏDBİR QADAĞASI AĞACƏKMƏ AKSİYALARINI DAYANDIRIB. ƏKSİNƏ 2020-Cİ İL DÜNYADA MEŞƏ YANĞINLARI İLƏ DƏ YADDA QALIB. NÜMUNƏ ÜÇÜN AVSTRALİYADA İNSAN ÖLÜMLƏRİ, TƏBİƏT VƏ HEYVANLARIN TƏLƏF OLMASI İLƏ DÜNYAYA SƏS SALAN YANĞINLAR, YAXUD AMAZON MEŞƏLƏRİNİN OD TUTMASINI GÖSTƏRMƏK OLAR. BİR FAKTI DA DEYƏK Kİ, LATIN AMERİKASI MEŞƏLƏRİNDƏ YANĞINLAR 2018-Cİ İLLƏ MÜQAYİSƏDƏ 80 FAİZ ARTIB.  RUSİYADA TÜĞYAN EDƏN İRİMİQYASLI MEŞƏ YANĞINLARINI UNUTMAQ OLMAZ. SADALANAN FAKTLAR HƏR BİRİMİZİ NARAHAT ETMƏLİDİR, ÇÜNKİ BU DÜNYANIN HAVASINI UDURUQ VƏ OKSİGEN MƏNBƏYLƏRİNİN MƏHVİ BİZƏ DƏ TƏSİRSİZ ÖTÜŞMƏYƏCƏK.

BU ARADA ALMANİYALI ALİMLƏRİN QƏNAƏTİNƏ GÖRƏ HAVANIN ÇİRKLİ OLDUĞU YERLƏRDƏ KORONAVİRUSDAN  ÖLÜM SAYI ÇOXDUR. ARAŞDIRMALAR  İTALIYA, FRANSA, İSPANIYA, ALMANIYA VƏ ÇINDƏ APARILIB.  NƏTICƏDƏ HAVADA NITROGEN DIOKSIDININ YÜKSƏK OLMASININ KORONAVIRUSDAN ÖLÜM SAYINA TƏSIR ETDIYI TƏSBIT EDILIB.

SONDA AMERİKALI  ALİMLƏRİNİN MÜMKÜN  İQLİM FƏLAKƏTİ HAQQINDA TƏDQİQATLARINA DA TOXUNAQ. ONLARIN FİKRİNCƏ GƏLƏCƏKDƏ KARBON QAZININ KONSENTRASIYASININ YÜKSƏLMƏSI INSANLARDA INTELLEKTIN VƏ MÜRƏKKƏB STRATEJI DÜŞÜNCƏ QABILIYYƏTININ ZƏIFLƏMƏSINƏ GƏTIRIB ÇIXARACAQ. BELƏ Kİ, ƏSRİMİZİN SONLARINDA INSANLAR KƏSKIN ARTAN KARBON DIOKSIDININ TƏSIRINƏ MƏRUZ QALACAQLAR. BU SƏBƏBDƏN, QANDA HƏLL OLUNAN KARBON QAZININ MIQDARI ARTACAQ, BEYINƏ GEDƏN OKSIGEN ISƏ AZALACAQ. NƏTICƏDƏ, INSANLARDA SÜSTLÜK VƏ TƏDIRGINLIK ÇOXALACAQ, KOQNITIV BACARIQLAR ISƏ ZƏIFLƏYƏCƏK. YƏNİ DƏRKETMƏ VƏ XARİCİ İNFORMASİYANI MƏNİMSƏMƏYİMİZDƏ PROBLEMLƏR YARANACAQ.

ANAR RƏHİMOV SPACE TV

Paylaş

 Xəbəriniz olsun