Yardım adı ilə xaos yaradanlar var

  • Space TV
  • 25 Aprel 2020 15:44

MİLLƏT VƏKİLİ RAZİ NURULLAYEVİN DƏ DEDİYİ KİMİ PREZİDENT İLHAM ƏLİYEV  “İCTİMAİ NƏZARƏT” İFADƏSİNDƏN TEZ-TEZ İSTİFADƏ EDİR. İCTİMAİ NƏZARƏTİ İSƏ  MÜVAFİQ TƏŞKİLATLAR HƏYATA KEÇİRİR. DEPUTATIN FİKRİNCƏ MÜXTƏLİF MALİYYƏ YARDIMLARINDAN YARARLANMAQ VƏ EHTİYACI OLAN İNSANLARA ƏL TUTMAQ ÜÇÜN AZƏRBAYCAN QHT-LƏRİ BEYNƏLXALQ FOND VƏ TƏŞKİLATLARLA ƏMƏKDSAŞLIQ ETSƏ YAXŞIDIR

QEYRİ HÖKUMƏT TƏŞKİLATLARININ FƏALİYYƏTİNDƏKİ MƏHDUDİYYƏTLƏRDƏN DANIŞSAQ, DEMƏLİYİK Kİ…

BƏZİ POLİTOLOQLARIN FİKRİNCƏ PUL YARDIMI EDƏN TƏŞKİLATLAR VAR Kİ, TƏKLİFLƏRİ CƏLBEDİCİ GÖRÜNSƏ DƏ, FƏALİYYƏTLƏRİNİN YEKUNU BÖHRANA APARIR VƏ DÖVLƏTÇİLİK TƏHDİDLƏ ÜZLƏŞİR.

DEPUTATIN DİGƏR TƏKLİFİ BÖYÜK ŞİRKƏT VƏ MÜƏSSİSLƏRİN TABELİYİNDƏ FONDLARIN YARADILMASI İLƏ BAĞLI İDİ.

TƏKLİFDƏ YARADILACAQ FONDLARA DAXİL OLACAQ MADDİ VƏSAİTİN VERGİDƏN AZAD OLMASI DA  YER ALIB.  ƏLBƏTTƏ ƏGƏR HƏMİN FONDLAR TƏYİNATI ÜZRƏ FƏALİYYƏT GÖSTƏRƏRLƏRSƏ, YƏNİ EHTİYACI OLANLARA YARDIM XƏTTİNİ TUTAN FONDLARA MÜƏYYƏN  GÜZƏŞTLƏR EDİLMƏLİDİR.

ANAR RƏHİMOV  SPACE TV

Paylaş

 Xəbəriniz olsun