Tropik-subtropik meyvə yetişdirilib

  • Space TV
  • 6 Noyabr 2019 17:59

Vətəni Cənubi Amerika olan quayava tropik-subtropik bitkidir. İrandan intruduksiya edilmiş bu bitkinin açıq torpaq şəraitində əkilib becərilməsi imkanları öyrənilərkən təcrübələr əsasən 2 növ üzərində aparılıb. Qırmızı və sarımtıl quayava bitkiləri üzərində aparılan təcrübələrə professor Fərman Quliyev 20 ilə yaxın  vaxt və əmək sərf edib.  Nəticə isə ürəkaçan olub.

Çox tez bir vaxtda – əkildiyi 3-cü ildən məhsul verən quayava ağacı may ayında çiçəkləyir və meyvələr mərhələlərlə yetişərək sentyabr-noyabr aylarında yığılır. 1 ağac  yaşından və ağacın boyundan  aslı olaraq 50, 100 kq məhsul verir. Feyxoa ilə bir nəsildən olan quayava  bitkisi həm toxumla, həm də vegetativ  üsulla artırılır. Feyxoadakı kimi toxum üsulu ilə artıranda az məhsul verir, amma çiling üsulundan istifadə etdikdə məhsuldarlıq çox olur. Xəstəliklərə qarşı dözümlü olan quayavaya  böyük maraq və tələbat nəzərə alınaraq artıq elmi mərkəz tərəfindən tinglik təsərrüfatının yaradılmasına başlanılıb.

Gözəl görünüşə, xoş ətrə və turşaşirin dada malik meyvənin  yüksək qidalılıq və müalicəvi əhəmiyyəti var. Digər sitrus meyvələrinə nisbətən C vitaminin miqdarı quayavanın tərkibində 4-5 dəfə çoxdur.  Quayavadan mürəbbə, kompot və şirələr  hazırlanır, kosmetologiya və ətriyyat sənayesində istifadə olunur.

Rövşən Almazoğlu SPACE TV

Paylaş

 Xəbəriniz olsun