Qarabağı necə qaytarmaq olar ?

  • Space TV
  • 14 May 2020 09:59

ERMƏNİLƏR 9 MAY TARİXİNƏ ÜÇQAT  SEVİNİRLƏR. BELƏ Kİ, İKİNCİ DÜNYA MÜHARİBƏSİNDƏ QƏLƏBƏ İLƏ YANAŞI ONLAR AZƏRBAYCANIN CƏNNƏTİ  ŞUŞANIN İŞĞALI VƏ QARABAĞDA QURDUQLARI SEPERATÇI REJİMİN MÜDAFİƏ ORDUSUNUN YARANMASINI QEYD EDİRLƏR. ZƏBT OLUNMUŞ AZƏRBAYCAN TORPAQLARINDA KEŞİRİLƏN  DIRNAQARASI BAYRAM TƏDBİRDƏ İŞĞALÇI ÖLKƏNİN BAŞ NAZİRİ NİKOL PAŞİNYAN DA İŞTİRAK EDİB, ERMƏNILƏRIN BIZIM TORPALARIMIZDA NECƏ MÖHKƏMLƏNMƏLƏRINƏ BIR DAHA ƏMIN OLMAĞA ÇALIŞIB. BU ARADA ERMƏNİ ZABİTLƏRİNƏ KƏLBƏCƏRDƏ YENİ MƏNZİLLƏR PAYLANILIB. BUNUNLA DA “BİZ DÜŞÜNDÜYÜNZ QƏDƏR ASANLIQLA  BU TORPAQLARI TƏRK ETMƏYİ DÜŞÜNMÜRÜK” MESAJINI VERİBLƏR.

ERMƏNİLƏR 27 İLDİR Kİ, İŞĞALLARINA MÜXTƏLİF DON GEYİNDİRİR,  DANIŞIQLAR MASASINDAN QAÇIR, MÜNAQİŞƏNİN HƏLLİNDƏ MÜXTƏLİF PRİNSİPLƏRİN RAZILAŞDIRILMASI İLƏ BAĞLI MÜZAKİRƏLƏRİ YARIMÇIQ QOYURLAR. TƏRSLİKDƏN MÜSBƏT NƏTİCƏ ƏLDƏ OLUNANA YAXIN  ERMƏNİSTANDA HƏR ZAMAN DÖVLƏT ÇEVRİLİŞİ BAŞ VERİR VƏ İŞĞALÇILARIN YENİ HÖKUMƏTİ İLƏ YENİ DANIŞIQLAR BAŞLAYIR. BÜTÜN BU AMİLLƏR İSƏ, MÜHARİBƏNİ LABÜDLƏŞDİRİR. ÇÜNKİ…

SON DÖVRLƏR MÜDAFİƏ NAZİRLİYİMİZİN ÖN XƏTT HƏRBİ HİSSƏLƏRİNDƏ YOXLAMALAR APARMASI, DÖYÜŞ HAZIRLIĞININ YÜKSƏLDİLMƏSİ İSTİQAMƏTİNDƏ TƏLİMLƏR KEÇİRMƏSİ İŞĞALÇILARI TƏŞVİŞƏ SALIB. YOXSA ERMƏNİSTAN TƏHLÜKƏSİZLİK ŞURASININ KATİBİ ARMEN QRİQORYAN BİR HƏFTƏDƏ İKİ DƏFƏ QARABAĞA GETMƏZDİ.

ANAR RƏHİMOV  SPACE TV

Paylaş

 Xəbəriniz olsun