Qərbi Azərbaycan Respublikası

  • Space TV
  • 11 May 2020 15:42

BÜTÖV AZƏRBAYCAN OCAQLARININ TƏŞKİKLATÇILIĞI İLƏ KEÇİRİLƏN VİDEOKONFRANSDA MÜHACİRƏTDƏ QƏRBİ AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI ELAN EDİLİB. HƏQİQƏTƏN DƏ  HAZIRDA İŞĞALÇI ERMƏNİSTAN XƏRİTƏSİNƏ DAXİL OLAN BÜTÜN TORPAQLARI İSTƏMƏYƏ HAQQIMIZ VAR. CƏNUBUMUZU İTİRDİKDƏN 1 ƏSR SONRA QƏRBİMİZLƏ DƏ AYRILMALI OLDUQ.

BÜTÖV AZƏRBAYCANIN  BƏRPASI MƏSƏLƏSİNDƏ  BEYNƏLXALQ HÜQUQ DA AZƏRBAYCANIN TƏRƏFİNDƏDİR. BELƏ Kİ, İNDİKİ  ERMƏNİSTAN ƏRAZİSİNİ 1918-Cİ İLKİ HÖKUMƏTİMİZ MÜƏYYƏN ŞƏRTLƏRLƏ GÜZƏŞTƏ GETMİŞDİ Kİ, ERMƏNİLƏR HƏLƏ O VAXT BÜTÜN ŞƏRTLƏRİ POZMUŞDULAR. BAŞQA CÜR YANAŞSAQ, BİR ƏSR ƏVVƏLƏ AİD BATUMİ RAZILAŞMASI ARTIQ QÜVVƏDƏN DÜŞÜB. ÇÜNKİ BEYNƏLXALQ MÜQAVİLƏLƏR BİR QAYDA OLARAQ 99 İLLİK BAĞLANIR. YƏNİ İKİ İLDİR Kİ, AZƏRBAYCAN ERMƏNİLƏRİ ERMƏNİSTANDAN ÇIXARA BİLƏR. Dİ GƏL Kİ, ÖNCƏ QARABAĞIMIZI QAYTARMALIYIQ.

QƏRBİ AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASINDA ƏVVƏLCƏ MİLLİ ŞURANIN FƏALİYYƏTİ, DAHA SONRA İSƏ PARLAMENTİN FORMALAŞDIRILMASI PLANLAŞDIRILIR. ÜMİD EDİRİK Kİ,  İNDİ QİYABİ VƏ VİRTUAL FORMADA OLAN QƏRBİ AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASINI ƏYANİ VƏ REAL GÖRƏRİK.

ANAR RƏHİMOV  SPACE TV

Paylaş

 Xəbəriniz olsun