İqlim dəyişkənliyi

  • Space TV
  • 2 Oktyabr 2019 19:32

Gəncənin həyətlərindən birində digər meyvələrlə yanaşı becərilən bu feyxoa meyvələrinin dolğunluğu gözə çarpır. Yəni,  Lənkəran bölgəsinə doğma olan bu sitrus meyvəsi Gəncəyə də doğmalıq göstərib və o, məhsuldarlıq baxımından bağındakı digər yerli ağaclardan  heç də geri qalmır. Belə ekzotik meyvələrin becərilməsi Gəncə bölgəsində artıq o qədər də nadir hal deyil. Arana yaxın dağətəyi Gəncə zonasında buralar üçün yeni olan  bitkilərin artıq asanlıqla yetişə bilməsi heç şübhəsiz, son onilliklərdə bu ərazilərdəki iqlim dəyişiklikləri ilə sıx bağlıdır.Məsələ haqda daha geniş təsəvvürlərə malik olmaq məqsədilə Gəncədəki (Aqrar Universitetə məxsus) Təcrübə Bağında görüşdüyümüz mütəxəssis də iqlim dəyişkənliklərin bitkilərin zona mənsubiyyətləri xüsusiyyətlərinə yenidən baxılması məsələsini aktuallaşdırdığına diqqət çəkdi. Bu baxımdan, iqlim dəyişmələrinin istər yerli bitkilərə fəsadları, istər də fərqli qurşaqlara məxsus bitkilərin becərilməsi məsələlərinin elmi cəhətdən işlənilməsinin vacib olduğunu bildirdi.Elə bu təcrübə bağında da həmin məsələlər tədqiq edilir. Mütəxəssis  konkret olaraq, Lənkəran zonası limi  rütubətli-subtropik iqlimə məxsus sitrus bitkilərinin Gəncə-Qazax bölgəsi kimi quru-subtropik iqlimli yerlərdə becərilməsi məsələsinin öyrənildiyini də qeyd etdi.  İqlim dəyişkənliyinə planetar miqyasda  təbii landşaftın  yenidənqurmaları və insanın yüksək texnogen fəaliyyəti amillərinin səbəb olduğunu vurğulayan  həmsöhbətimiz iqlim qurşaqlarındakı yerdəyişmələrin  flora ilə yanaşı faunaya da əhəmiyyətli dərəcədə təsir edə bildiyini qeyd etdi. İqlim dəyişiklikləri məsələsi bitkiçilik  və heyvandarlıq sahələri üçün  artıq mühüm amilə çevrildiyindən,  o,  aqrar sektorun çevikliyi məsələsini də gündəmə gətirir.

Zakir Muradov SPACE TV

Paylaş

 Xəbəriniz olsun