Hər bir kadr vətənpərvər olmalıdır

  • Space TV
  • 2 May 2020 16:47

HƏR SAHƏDƏ VƏTƏNPƏRVƏR ŞƏXSLƏR TƏMSİL OLUNMALIDIR DEYƏN ÖLKƏ BAŞÇISI BİLDİRİB Kİ, KADR İSLAHATLARI APARILIR VƏ BU İSLAHATLAR İMKAN VERİB Kİ, YENİ PEŞƏKAR, BİLİKLLİ, MÜASİR KADRLAR ÖNƏ ÇƏKİLSİN. KADR İSLAHATLARINI ZAMANIN TƏLƏBİ ADLANDIRAN PREZİDENT İLHAM  ƏLİYEV  MÜASİR YANAŞMALARIN ƏHƏMİYYƏTİNƏ DƏ DİQQƏT ÇƏKİB. HƏQİQƏTƏN DƏ ODLAR YURDUNDA VƏZİFƏSİNDƏN ASILI OLMAYARAQ HAMI VƏTƏNPƏRVƏR OLMALIDIR. PATRİOT OLSAQ, TARİXİMİZİ UNUTDURMAĞA, SAXTALAŞDIRMAĞA ÇALIŞANLARIN CAVABINI YERİNDƏCƏ VERƏRİK. MƏN HƏLƏ TORPAQLARIMIZI İŞĞALDAN AZAD ETMƏKDƏN DANIŞMIRAM.

MÜXTƏLİF İDEOLOJİ BOŞLUQLARA GÖRƏ BƏZİLƏRİ DÜŞÜNÜR Kİ, YANLIZ HƏRBÇİLƏR VƏTƏNPƏRVƏR OLMALIDIRLAR. LAKİN DAHA DƏRİN DÜŞÜNSƏLƏR ANLAYARLAR Kİ, DÖVLƏTİNİ SEVƏN ƏSGƏR BÖYÜTMƏK ÜÇÜN VƏTƏNPƏRVƏRLİK HƏR BİR AİLƏDƏ OLMALIDIR. İKİ ERANI ƏHATƏ EDƏN TARİXİMİZƏ, DÖVLƏTÇİLİK ƏNƏNƏLƏRİMİZƏ, MİLLİ MƏNSUBİYYƏTİMİZƏ GÖRƏ AZƏRBAYCANIMIZI SEVMƏLİYİK. ƏSLİNDƏ  XADİMƏ, SÜRÜCÜ , FƏHLƏ, SATICI, BƏRBƏR, DƏRZİ, SAHİBKAR, MƏMURLARIN…

ÖLKƏ BAŞÇÇISININ DA DEDİYİ KİMİ- HƏR BİR KADR ÜÇÜN DÖVLƏTİN MARAQLARI HƏR ŞEYDƏN ÜSTÜN OLMALIDIR.

ANAR RƏHİOMOV SPACE TV

Paylaş

 Xəbəriniz olsun