Ermənilər Rusiyanı parçalamaq istəyir?!

  • Space TV
  • 28 Aprel 2020 16:35

TARİXƏN RUSLARIN KÖMƏYİ İLƏ BİZİM TORPAQLARIMIZI ZƏBT EDƏN ERMƏNİLƏR DEYƏSƏN İNDİ DƏ HAVADARLARININ XƏRİTƏSİNƏ GÖZ DİKİB.  ERMƏNİLƏR ARTIQ KRASNODARI ŞİMALİ ERMƏNİSTAN, SOÇİNİ İSƏ İKİNCİ PAYTAXTLARI ADLANDIRIRLAR. RUSLAR ÜÇÜN ERMƏNİLƏR HƏM DAXİLİ HƏDƏ, HƏM DƏ XARİCİ TƏHDİDƏ ÇEVRİLİB. BU TƏHLÜKƏ SON VAXTLAR DAHA ÇOX QABARMAĞA BAŞLAYIB. ƏLƏLXÜSUS DA KRASNODARDA ERMƏNİ TERRORÇU NJDENİN ABİDƏSİNİN SÖKÜLMƏSİ İLƏ İŞĞALÇILARIN MƏZLUMLUQ MASKALARI ÜZLƏRİNDƏN DÜŞDÜ. BELƏ Kİ, RİYAKARLIĞI HƏYAT TƏRZİ SEÇƏN  ERMƏNİLƏRİN  NARAZILIQLARI HƏM RUSİYANIN DAXİLİNDƏ, HƏM DƏ ERMƏNİSTAN ƏRAZİSİNDƏ QIZIŞMAĞA BAŞLADI. RUSİYANI TƏHRİK SİYASƏTİ İSƏ ƏN ÇOX ERMƏNİ BAŞ NAZİR NİKOL PAŞİNYANIN APARDIĞI SİYASƏTDƏ ÖZÜNÜ BÜRUZƏ VERİR. MÜƏYYƏN XARİCİ QÜVVƏLƏR İRƏVANIN VASİTƏÇİLİYİ İLƏ MOSKVAYA QARŞI TƏXRİBAT  PLANLAŞDIRIRLAR. XATIRLADAQ Kİ, OXŞAR SUJET XƏTTİ ÖTƏN ƏSRİN 80-Cİ İLLƏRİNİN SONLARINDA MİXAİL QORBAÇOV VƏ DİGƏRLƏRİNİN YARDIMI İLƏ DAĞLIQ QARABAĞIN AZƏRBAYCANDAN AYRILMASI İDİ Kİ, BU DA SOVETLƏRİN DAĞILMASINA GƏTİRİB ÇIXARDI. EYNİ SSENARİ İNDİ DƏ TƏKRARLANIR. NƏZƏRƏ ALSAQ Kİ, PAŞİNYANIN TƏMSİL OLUNDUĞU PARTİYA MÜXTƏLİF QƏRB TƏŞKİLATLARI TƏRƏFİNDƏN MALİYYƏLƏŞİR VƏ SOROS FONDU İLƏ ƏMƏKDAŞLIQ EDİR, DEMƏLİ KREMLİN İŞĞALÇI VƏ UYDURMAÇI ERMƏNİLƏRİ ƏSRLƏR BOYU  HİMAYƏ ETMƏSİ HƏDƏR YERƏYMİŞ. MƏN HƏLƏ ERMƏNİLƏRİN RUSİYAYA TƏSİR GÜCÜNÜN HAZIRDA DAHA ÇOX OLMASINDAN DANIŞMIRAM.   

ERMƏNİLƏR RUSİYADA DEMƏK OLAR Kİ BÜTÜN MƏQSƏDLƏRİNƏ ÇATIRLAR. ƏLBƏTTƏ BURDA İŞĞALÇILARIN RUSİYANIN BƏZİ REYTİNQLİ  KİV-NƏ SAHİB OLMASI,  YAXUD MÜƏYYƏN MEDİA QURUMLARINDA HİYLƏGƏR İDEYALARINI YAYA BİLMƏKLƏRİNİN DƏ ROLU VAR.

HAZIRDA ŞİMAL QONŞUMUZUN QƏLİZ GEOSİYASİ DURUMDA OLDUĞU SEZİLİR VƏ HAMI DA BİLİR Kİ, ERMƏNİLƏR RUSİYAYA ZƏRBƏ ENDİRMƏK ÜÇÜN RƏSMİ MOSKVANIN SİYASƏTİNƏ QARŞI OLANLARIN KÖMƏYİNDƏN YARARLANA BİLƏR.  ÇÜNKİ ERMƏNİLƏR SEPARATÇI  PLANLARININ GERÇƏKLƏŞMƏSİ ÜÇÜN TERROR DA DAXİL BÜTÜN  BEYNƏLXALQ QANUN POZUNTULARINA  QADİRDİLƏR.

ANAR RƏHİMOV SPACE  TV

Paylaş

 Xəbəriniz olsun