Dövlət dəstəyi ilə Bərdə ray¬onunda baramaqurutma məntəqəsində tikinti işləri sürətlə davam etdirilir

  • Space TV
  • 7 May 2020 15:42

Bu gün tikinti işləri ilə tanışlıq olub. Yeni Daşkənd kəndi ərazis­ində pambıq və taxıl sahələrinə baxış ke­çirilib, soğan yığımı prosesini izlənilib, məhsuldarlıqla bağlı fermerlərlə fikir mü­badiləsi aparılıb. Nazir İnam Kər­imov koronavirus pan­demiyasının kənd təs­ərrüfatına təsirinin minimuma endirilməsi üçün dövlət başçıs­ının tapşırığı əsası­nda müvafiq tədbirlə­rin görüldüyünü vurğ­ulayıb.

Daha sonra Aqrar Elm və İnnovasiya Mərkə­zinin Tərtər Regional Aqrar Elm və İnnov­asiya Mərkəzinin Zona Təcrübə Stansiyası­nın inzibati binasın­da yenidənqurma işlə­ri ilə tanışlıq olub, Tərtər rayonu sort sı­naq məntəqəsində yeni üsulla pambıq əkini sahəsinə, İrəvanlı kəndində intensiv meyvə bağı, istixana və meyvə çeşidləmə məntəqəsinə baxış keç­irilib.  Kənd təsərrüfatı mə­hsulları istehsalçıl­arı bildirib ki, məh­suldar toxumların sə­pilməsi, aqrotexniki qaydalara düzgün əm­əl edilməsi nəticəsi­ndə sahələrdə bol mə­hsul yetişib. Fermer­lər məhsulların daşı­nması və ixracı ilə bağlı çətinliklərin olmadığını, bu il so­ğan ixracından daha çox gəlir əldə edəcə­klərini bildiriblər.

Əkinə vaxtında və mütəşəkkil başlanıldı­ğını deyən fermerlər dövlətin məhsul ist­ehsalının artırılması ilə bağlı əkinçilə­rə göstərdiyi dəstəyə görə Azərbaycan Re­spublikasının Prezid­enti cənab İlham Əli­yevə minnətdarlıqlar­ını ifadə ediblər.

Emin Babayev

Şamo Adıgözəlov SPACE TV

Paylaş

 Xəbəriniz olsun